publicerad: 2021  
multimedier plural
eller
multimedia plural
multi|­medi·er, multi|­media
substantiv
mul`timedier el. mul`timedia
(tekniskt) system av flera olika medier som är integrerade med var­andra och syftar till att ge mot­tagaren rikare information, starkare upp­levelse etc. än vad bara ett medium kan erbjuda
multimedieteknik
böckerna tvingas i multi­mediernas tide­varv konkurrera med allt från dator­spel till tvål­operor
belagt sedan 1968; till multi- och medium; jfr engelska multimedia med samma betydelse