publicerad: 2021  
munväder munvädret
mun|­vädr·et
substantiv
mun`väder
(mängd av) yttranden utan väsentligt inne­håll ofta om hög­tidliga el. uppseende­väckande yttranden
han lovade evig trohet, men det var bara mun­väder
belagt sedan 1734