publicerad: 2021  
mur muren murar
mur·en
substantiv
kraftig vägg som av­gränsar eller bär upp något av samman­fogade stenar, betong eller dylikt; ofta fri­stående
muromgärdad; muryta; ringmur; stadsmur; tegelmur
en mur (av något) en mur (mellan några)
gamla murar med ut­skjutande försvars­torn; murarna runt träd­gården; de tegel­röda murarna kring Kreml; Kinesiska muren
äv. bildligt om andra kompakta, ogenomträngliga (konkreta el. abstrakta) före­teelser
en mur av bly­grå moln vid horisonten; en mur av tystnad; en mur av ogillande mötte förslaget
spec. i sport­sammanhang (fot­boll m.m.) försvarsmur
han sköt fri­sparken rakt i muren
kall mur mur utan binde­medelen kall mur om­gärdade får­hägnet
tiga som muren se tiga
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska mur; av lat. mu´rus med samma betydelse; trol. besläktat med landamären