publicerad: 2021  
myndighetsperson myndighets­personen myndighets­personer
mynd·ig·hets|­pers·on·en
substantiv
myn`dighetsperson
person som före­träder samhälls­organ med makt­befogenhet
en ordnings­vakt kan vara en myndighets­person med polis­mans befogenhet
belagt sedan 1635