publicerad: 2021  
myrkott myr­kotten myr­kottar
myr|­kott·en
substantiv
my`rkott
typ av fjälligt dägg­djur som lever av myror och termiter som det fångar med sin långa, klibbiga tunga; före­kommande i Asien och Afrika
belagt sedan 1772; till myra och kotte (efter den rundade kroppsformen); jfr ur­sprung till igelkott