publicerad: 2021  
målare målaren, plural målare, bestämd plural målarna
mål·ar·en
substantiv
`lare
1 hant­verkare som ut­för måleri­arbeten
målargesäll; målarlärling; målarverkstad
belagt sedan ca 1420 (Legenden om Gregorius af Armenien); fornsvenska malare; till måla
2 konstnär som ägnar sig åt måleri
målarkonst; målarskrin; målarstaffli; hötorgsmålare; miniatyrmålare; porträttmålare
svenska målare och författare
belagt sedan 1536