publicerad: 2021  
måltid mål­tiden mål­tider
mål|­tid·en
substantiv
`ltid
(till­fälle för) in­tagande av mättande mängd föda
JFR mål 5
måltidsrast; kvällsmåltid; skolmåltid
(under/vid) måltiden
(under) måltiden
(vid) måltiden
i priset in­går tre mål­tider om dagen: frukost, lunch och mid­dag; medicinen in­tas i sam­band med mål­tiderna
ofta med tanke på själva maten
en lätt mål­tid; en rejäl mål­tid; en läcker mål­tid; en lukullisk mål­tid; en vegetarisk mål­tid; en tre­rätters mål­tid; tillaga en mål­tid
en full­värdig mål­tid är en förut­sättning för ett effektivt skol­arbete
spec. i en formel­artad till­önskan
smaklig mål­tid!
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska maltidh; av lågtyska maltid med samma betydelse; till mål 5 och tid