publicerad: 2021  
måltips mål­tipset
mål|­tips·et
substantiv
`ltips
ett fot­bolls­tips där de åtta mål­rikaste matcherna tippas bland ett stort an­tal matcher
belagt sedan 1983