publicerad: 2021  
mångahanda ingen böjning
många|­handa
adjektiv
mång`ahanda
som är av flera olika typer
våg­rörelser av många­handa slag; hon sysslade med många­handa ting
äv. substantiverat ålderdomligt
enligt Bibeln gjorde Marta sig bekymmer för många­handa
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska mang(r)a handa; till mången och handa, gammal genitivform i plur. av hand
Man hörer fåglar sjunga
med många­handa ljud.
Början på tredje versen av Den blomstertid nu kommer, psalm nr 199 i 1986 års psalm­bok