publicerad: 2021  
snittmängd snitt­mängden snitt­mängder
snitt|­mängd·en
substantiv
snitt`mängd
matematik mängd som ut­görs av de element som är gemensamma för två eller flera andra mängder
snitt­mängden av mängderna {a,b,c} och {b,c,d} är mängden {b,c}
belagt sedan 1965