publicerad: 2021  
mängdlära mängdläran
mängd|­lär·an
substantiv
mäng`dlära
läran om matematiska mängder och de operationer som kan ut­föras på dem
mängd­läran introduceras i grund­skolan
belagt sedan 1922