publicerad: 2021  
mästarbrev mästar­brevet, plural mästar­brev, bestämd plural mästar­breven
mäst·ar|­brev·et
substantiv
mäs`tarbrev
in­tyg om beprövad kompetens in­om visst (hant­verks)om­råde ur­sprungligen ut­färdat av skrået
belagt sedan 1649