publicerad: 2021  
mästarprov mästar­provet, plural mästar­prov, bestämd plural mästar­proven
mäst·ar|­prov·et
substantiv
mäs`tarprov
mest historiskt prov som vid lyckat resultat ger in­tyg om högsta skicklighet in­om visst om­råde; ur­sprungligen i det gamla skrå­väsendet
av­lägga mästar­prov
äv. om mot­svarande arbets­resultat
äv. bildligt arbete som vittnar om stor skicklighet
belagt sedan 1732