publicerad: 2021  
mästarklass mästar­klassen mästar­klasser
mäst·ar|­klass·en
substantiv
mäs`tarklass
grupp som består av de skickligaste in­om visst om­råde t.ex. sport, konst­utövning etc.; om faktiskt upp­rättad el. endast tänkt grupp
i år spelar han i mästar­klassen; den unge målaren nådde snart mästar­klass
äv. om den skicklighet som känne­tecknar så­dan grupp
laget visade mästar­klass
belagt sedan 1917