publicerad: 2021  
mötesordförande mötes­ordföranden, plural mötes­ordförande
möt·es|­ord·för·and·en
substantiv
`tesordförande
ord­förande vid organiserad samman­komst
NN valdes till mötes­ordförande
belagt sedan 1929