publicerad: 2021  
nationaldag national­dagen national­dagar
nat·ion·al|­dag·en
substantiv
[nat∫ona`l-]
(årlig) högtids­dag som firas i ett land eller av en nation som ut­tryck för nationell samling
(på/under) nationaldagen
() nationaldagen
(under) nationaldagen
Sveriges national­dag in­faller den 6 juni; den 17 maj är Norges national­dag; samernas gemensamma national­dag firas den 6 februari
belagt sedan 1893