publicerad: 2021  
nationalekonom national­ekonomen national­ekonomer
nat·ion·al|­eko·nom·en
substantiv
[nat∫ona`l-]
person som yrkes­mässigt ägnar sig åt nationalekonomi
national­ekonomerna var bekymrade över det statsfinansiella läget
belagt sedan 1833