publicerad: 2021  
nedlåtande ingen böjning
ned|­låt·ande
adjektiv
ne`dlåtande
som visar över­lägsen in­ställning i all­mänhet el. riktad mot någon el. något
nedlåtande (mot någon/något)
nedlåtande (mot någon)
nedlåtande (mot något)
en ned­låtande min; en ned­låtande attityd; allt som med ett ned­låtande ut­tryck kallas kiosk­litteratur
belagt sedan 1826