publicerad: 2021  
nedlåtenhet ned­låtenheten
ned|­låt·en·het·en
substantiv
ne`dlåtenhet
ned­låtande attityd
nedlåtenhet (mot någon/något)
nedlåtenhet (mot någon)
nedlåtenhet (mot något)
hans ned­låtenhet över­gick i hån­fullhet
belagt sedan 1830