publicerad: 2021  
nedlägga nedlade nedlagt, presens nedlägger
eller
nerlägga nerlade nerlagt, presens nerlägger
verb
ne`dlägga el. ne`rlägga
1 vanligen lös förbindelse, se lägga ner placera på under­lag ofta i någon sorts vilo­läge; särsk. i ett ut­tryck
någon nedlägger något (någonstans)
ned­lägga en krans (på någons grav)
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska niþerläggia
2 äv. lös förbindelse, se lägga ner skjuta och fälla ville­bråd
någon nedlägger djur
tre älgar ned­lades under jakten
belagt sedan 1543
3 formellt vanligen lös förbindelse, se lägga ner an­vända (sina krafter och resurser) för visst syfte
någon nedlägger någotnågot/att+verb
någon nedlägger någotnågot
någon nedlägger något på att+verb
han har ned­lagt mycket pengar på sin hobby
belagt sedan 1525
4 formellt ofta lös förbindelse, se lägga ner upp­höra med viss verksamhet, till­fälligt el. permanent
någon nedlägger något
ned­lägga sitt ämbete; arbetet ned­lades i protest
belagt sedan 1381 öppet brev från Gregers Anundsson och hustru till riksdrotsen Bo Jonsson (Styffe)
nedlägganedläggande, nedläggning
nerlägganerläggande, nerläggning