publicerad: 2021  
nedläggelse ned­läggelsen ned­läggelser
eller
nerläggelse ner­läggelsen ner­läggelser
ned|­lägg·else, ner|­lägg·else
substantiv
ne`dläggelse el. ne`rläggelse
till­fälligt av­brott i verksamhet
nedläggelse (av något)
äv. mer permanent nedläggning
belagt sedan 1934