publicerad: 2021  
nedläggning ned­läggningen ned­läggningar
eller
nerläggning ner­läggningen ner­läggningar
ned|­lägg·ning·en, ner|­lägg·ning·en
substantiv
ne`dläggning el. ne`rläggning
av­slutande av viss (större) verksamhet särsk. industriell
nedläggningsbeslut; nedläggningshotad
nedläggning (av något)
ned­läggning av driften vid såg­verket; en rad järnvägslinjer hotades av ned­läggning
belagt sedan 1855