publicerad: 2021  
nervös nervöst nervösa
nerv·ös
adjektiv
nervö´s
1 som har orolig läggning
nervös (för någon/något/att+verb/sats)
nervös (för någon)
nervös (för något)
nervös (för sats)
nervös (för att+verb)
ett sjukligt och nervöst barn
äv. som till­fälligt är orolig
hon var nervös in­för tävlingen; han var all­deles för nervös för att kunna göra sig själv rätt­visa på skrivningen
äv. om handling eller dylikt som vittnar om nervositet
ett nervöst fram­trädande; nervöst spel
äv. som har att göra med sinnes­tillstånd och själslig jäm­vikt
nervösa besvär; han fick ett nervöst samman­brott
äv. som orsakar nervositet
han har ett nervöst arbete; det var nervöst att vänta på sam­talet från sjuk­huset
belagt sedan 1841; av franska nerveux med samma betydelse; av lat. nervo´sus 'senig; kraftig'
2 mindre brukligt som har att göra med nervsystemet
nervösa symptom
belagt sedan 1847