publicerad: 2021  
vrak vraket, plural vrak, bestämd plural vraken
vrak·et
substantiv
1 svårt skadat far­tyg som inte kan repareras och som vanligen sjunkit el. strandat
vrakgods; vrakspillra; skeppsvrak
vraket (av/efter något)
vraket (av något)
vraket (efter något)
bärga vraket
äv. kraschat for­don
bilvrak
räddnings­personalen fick svetsa loss föraren ur vraket
äv. bildligt person som starkt försvagats av sjukdom, alkohol el. narkotika
människovrak; nervvrak
ett mänskligt vrak
ibland försvagat, vanligen ned­sättande
belagt sedan 1481 (intyg från magistraten i Lödöse (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska vrak 'vrak; förbjudet gods; oduglig sak'; bildat till vräka
2 fällt träd som kasseras som virke på grund av någon skada
JFR 3lump
belagt sedan 1885