publicerad: 2021  
noggrann noggrant nog­granna
nog|­grann
adjektiv
no`ggrann
grundlig och omsorgs­full om person el. verksamhet (el. resultat)
noggrann (med något/att+verb/sats)
noggrann (med något)
noggrann (med sats)
noggrann (med att+verb)
en nog­grann forskare; minutiöst nog­granna för­beredelser; nog­grann kontroll; en mycket nog­grann av­handling
belagt sedan 1778