publicerad: 2021  
nollspant noll­spantet, plural noll­spant, bestämd plural noll­spanten
noll|­spant·et
substantiv
[nål`-]
det spant som ligger vid ett far­tygs största tvär­skepps­sektion
sär­skilt om mot­svarande ritning
av noll­spantet kan man få ett all­mänt in­tryck av far­tygets rymd och stabilitet
belagt sedan 1765