publicerad: 2021  
nolltolerans noll­toleransen
noll|­toler·ans·en
substantiv
[nål`-]
princip som går ut på att polisen ska in­gripa även vid för­hållandevis harm­lösa brott t.ex. klotter el. annan lindrigare skade­görelse
nolltolerans (mot någon/något)
nolltolerans (mot någon)
nolltolerans (mot något)
Stockholms­polisens sex­veckors­försök med noll­tolerans mot våldet på krogarna
äv. något ut­vidgat
noll­tolerans mot sexuella trakasserier; noll­tolerans mot bruk av alkohol bland högstadie­elever
belagt sedan 1995