publicerad: 2021  
nollvision noll­visionen noll­visioner
noll|­vis·ion·en
substantiv
[nål`-]
vision som går ut på att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken
an­ta en noll­vision; Trafik­verkets noll­vision
äv. all­männare
en noll­vision för själv­mord; en noll­vision mot våld i nära relationer
belagt sedan 1995