publicerad: 2021  
tillväxt till­växten
till|­växt·en
substantiv
till`växt
ökning i om­fattning
tillväxttakt; kapitaltillväxt
tillväxt (av något)
skogens årliga till­växt; till­växten av den offentliga sektorn mot slutet av 1900-talet
spec. i fråga om brutto­nationalprodukt och dylikt
hög till­växt; god till­växt; låg till­växt; svag till­växt; ekonomisk till­växt; skapa till­växt
i år ökade till­växten med 3 procent­enheter, från 2 till 5 procent; mer måste göras för att stödja en hållbar till­växt för alla
spec. äv. ökning av kropps­längd
tillväxthormon; tillväxthämning
till­växten är vanligen av­slutad i 20-års­åldern
stå på till­växt än­nu inte an­vändas i full ut­sträckningflera talanger står på till­växt och spås en fram­tida karriär i lands­laget
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska tilvaxter, tilwäxther