publicerad: 2021  
nollåtta nollåttan nollåttor
noll|­ått·an
substantiv
[-åt`a] el. [nål`-]
var­dagligt person från Stock­holm
ibland äv. som benämning på Stock­holm el. 08-om­rådet
belagt sedan 1984; till Stockholmsområdets rikt­nummer, 08