publicerad: 2021  
nonaggressionspakt nonaggressions­pakten nonaggressions­pakter
non·ag·gress·ions|­pakt·en
substantiv
[-∫o`ns-]
överens­kommelse där två stater lovar att inte till­gripa våld mot var­andra
en nonaggressionspakt (med någon/något)
en nonaggressionspakt (med någon)
en nonaggressionspakt (med något)
en nonaggressionspakt (mellan några)
nonaggressions­pakten mellan Tysk­land och Sovjetunionen under­tecknades i augusti 1939
belagt sedan 1932