publicerad: 2021  
nonchalant neutrum nonchalant, bestämd form och plural nonchalanta
non·chal·ant
adjektiv
[-an´t] el. [-aŋ´t]
som präglas av nonchalans om person, handling eller dylikt
nonchalant (mot någon)
som expedit får man inte vara nonchalant mot kunderna; han klagade över nonchalant bemötande på hotellet
belagt sedan 1641; av franska nonchalant med samma betydelse, till non- och presens particip av äldre franska chaloir 'vara varm, ivrig, an­gelägen'