publicerad: 2021  
nonie nonien nonier
noni·en
substantiv
no´nie
tillsats­skala på mät­redskap som möjlig­gör bestämning av mätvärden mellan skalstrecken på huvud­skalan
nonieskala
belagt sedan 1819; till namnet på den portugisiske astronomen P. Nunes (1492–1577)