publicerad: 2021  
nykritik ny­kritiken
ny|­krit·ik·en
substantiv
ny`kritik
vanligen bestämd form en litteratur­vetenskaplig riktning som i det studerade verket ser en själv­ständig enhet utan hän­syn till historiska, miljö­betingade el. författar­biografiska faktorer
belagt sedan 1965