publicerad: 2021  
nykter nyktert nyktra
nyktr·are
adjektiv
nyk´ter
1 opåverkad av alkohol
bilisten var inte riktigt nykter; dans­publiken var nykter och trevlig; hon var spik nykter
äv. av­hållsam i fråga om alkohol
svenska folket är nyktrare nu­förtiden än på 1800-talet
ibland med konstruktions­växling
i nyktert till­stånd kan han vara riktigt trevlig
nykter alkoholist se alkoholist
på nykter kaluv se kaluv
belagt sedan 1526; av lågtyska nüchtern 'nykter; måttlig; som hör till morgonen'; trol. till lat. noctur´nus 'nattlig; tidig på morgonen (om klostergudstjänst förrättad på fastande mage)'
2 klart och lugnt bedömande utan känslo­mässig in­blandning
en nykter bedömning; försöka se nyktert på saken (adverbial)
belagt sedan ca 1790