publicerad: 2021  
1 nådde nått, presens når
verb
1 ofta med partikel, t.ex.ned, upp ha möjlighet att sätta sig i direkt (fysisk) förbindelse med något före­mål; vanligen genom att sträcka ut en arm el. annan kropps­del el. något redskap; spec. för att gripa före­målet
någon når (ner/upp) (till något)
någon når (ner) (till något)
någon når (upp) (till något)
någon når (någon/något)
någon når (någon)
någon når (något)
han når upp till översta hyllan; hon når ner till tå­spetsarna med finger­topparna; når du saltet från din plats?
äv. få kontakt med
de nådde precis hans mössa med båts­haken
äv. i fråga om en­bart tänkt rörelse ha till­räcklig ut­sträckning för att över­brygga av­ståndet fram till viss plats eller dylikt
någon/något når (ner/upp) (till något)
någon når (ner) (till något)
någon når (upp) (till något)
något når (ner) (till något)
något når (upp) (till något)
någon/något når någon/något (till något)
någon når någon (till något)
någon når något (till något)
något når någon (till något)
något når något (till något)
en gardin som når ner till golvet; hon nådde honom knappt till axeln
ofta beträffande abstrakt förbindelse
något når någonstans
ett teleskop som når hundratusentals ljus­år ut i världs­rymden; inte en människa så långt ögat nådde
spec. beträffande (möjlighet till) personlig kontakt etc.
nås av en nyhet; de försökte nå henne per telefon; de hade försökt nå chefen hela dagen
spec. äv. vid värdering av prestation eller dylikt
hon var duktig, men hon nådde inte upp till de andra spelarnas nivå
nå ända fram helt upp­fylla mål­sättningenmånga söker till scen­skolan men det är få som når ända fram; hon nådde inte ända fram utan fick nöja sig med en brons­medalj
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska na; gemensamt germanskt ord; besläktat med nabo, 1när!!
2 ofta med partikel, t.ex.fram lyckas full­borda sin förflyttning till viss plats eller dylikt
någon/något når något
någon når något
något når något
någon/något når (fram) (till någon/något)
någon når (fram) (till någon)
någon når (fram) (till något)
något når (fram) (till någon)
något når (fram) (till något)
nå land; flyktingarna nådde fram till gränsen sent på kvällen
äv. bildligt
nå fram­gång; nå bättre resultat; nå mogen ålder; invånarantalet når snart hundra­tusen­strecket
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2
interjektion
1 ut­tryck för otåligt krav på agerande, lystring m.m.
nå, hur blir det?; nå kom då!
äv. som all­mänt ut­tryck för otålighet el. ogillande
nå än sen då?
belagt sedan 1805; äldre äv. nu 'nå'; trol. sidoform till 1nu!!, upp­kommen i tryck­svag ställning
2 som samman­fattande, summerande el. an­knytande ut­tryck i berättelse
nå, för att vara rätt­vis hade hon ock­så en del förtjänster; nå, plötsligt tog upp­visningen slut; nå, för att åter­gå till det vi talade om för­ut ...
belagt sedan 1649