publicerad: 2021  
1vaka vakade vakat
verb
va`ka
1 av­stå från sömn när man normalt skulle sova; ofta för att vid behov hjälpa sjuk person
någon vakar (över någon/något)
någon vakar (över någon)
någon vakar (över något)
någon vakar (in något)
vaka vid en sjuk­bädd; syster Estrid vakar i natt
äv. bildligt hålla upp­sikt över någon el. något
vaka över sina ägo­delar; han höll ett vakande öga över projektet
ibland med an­givande av slut­punkten för vakandet vanligen med partikelnin
vaka in det nya året
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska vaka; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. vege´re 'liva upp', vig´il 'vaken'; jfr ur­sprung till vigilia
2 följa vågornas rörelser om båt
något vakar sätt
belagt sedan 1705; sv. dial. vaka 'hålla sig över vattnet'; samma ord som 1vaka 1
3 mindre brukligt göra vak i is
vakning
någon vakar (något)
belagt sedan 1466–67 (Kämnärsräkenskaper i Stockholms stads skottebok); fornsvenska vaka; till vak
vakavakande
2vaka vakan vakor
vak·an
substantiv
va`ka
1 av­stående från sömn under en natt eller dylikt
hålla vaka
belagt sedan slutet av 1200-talet (i sammansättn. natt-; (Westgöta-Lagen)) fornsvenska vaka
2 mindre brukligt taltrast
belagt sedan 1815; bildn. till 1vaka 1
Aftonen rodnar, vakan slår,
stilla en doft ur hjärtat går.
Blommande sköna dalar
stråla sällhet då.
Ur kör­stycket Under rönn och syren med text av Zacharias Topelius (1855) och musik av Herman Palm (1880).