publicerad: 2021  
obemärkthet obemärktheten
o|­be·märkt·het·en
substantiv
o`bemärkthet
det att vara obemärkt
den berömde politikerns son fram­levde sina dagar i obemärkthet
belagt sedan 1854