publicerad: 2021  
belåna belånade belånat
verb
belå´na
ställa som säkerhet för lån särsk. med av­seende på fastigheter och värde­papper
obelånad
någon belånar något
huset är högt belånat
ibland med om­vänd in­riktning ta som säkerhet för lån
Riks­banken har slutat belåna obligationer
belagt sedan 1786; till låna
belånabelånande, belåning