publicerad: 2021  
obetänkt neutrum obetänkt, bestämd form och plural obetänkta
o|­be·tänk·ta
adjektiv
o`betänkt
mindre brukligt som sker utan efter­tanke om handling eller dylikt
ett obetänkt löfte
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska obethänkter