publicerad: 2021  
obligation obligationen obligationer
ob·lig·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 köp- och säljbar skuldförbindelse som ut­gör del av större lån och som löses in till visst (jämnt) belopp när lånet förfaller; vanligen löpande med fast ränta
obligationskurs; sparobligation; statsobligation
hon har placerat sina pengar i aktier och obligationer
spec. premieobligation
obligationsdragning
belagt sedan 1635; av lat. obliga´tio 'förpliktelse'; till 1obligat!!
2 något ålderdomligt knappast plur. förpliktelse att er­sätta något som man blivit skyldig
(i) obligation (till någon)
två personer som var på sitt sätt stod i obligation till henne
spec. juridik skyldighet vid fordran
belagt sedan 1634
Obligationsmarschen. Titel på en marsch som Riksgäldskontoret tog initiativet till in­för upp­tagandet av det första större försvars­lånet under andra världs­kriget (1940; text Alf Henrikson, musik Lars-Erik Larsson)