publicerad: 2021  
oblik oblikt oblika
adjektiv
obli´k
som inte är nominativ (eller vokativ) om kasus(form)
oblika kasus
belagt sedan 1855; av lat. obli´quus 'sned; böjd; indirekt'