publicerad: 2021  
oblodig oblodigt oblodiga
o|­blod·ig
adjektiv
o`blodig
som inte med­för (större) förluster i liv el. större an­tal sårade; om handling, förlopp etc.
en oblodig stats­kupp; den oblodiga revolutionen i Tjecko­slovakien 1989
belagt sedan 1575