publicerad: 2021  
obstruktion obstruktionen obstruktioner
ob·strukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
med­vetet försvårande av ut­förande särsk. av något som är officiellt beslutat
obstruktion (av/mot något)
obstruktion (av något)
obstruktion (mot något)
landets obstruktion mot FN-resolutionen
spec. i parlamentarisk församling om minoritets försök att förhala beslut genom att tala ofta och länge, begära votering m.m.
oppositionen an­klagades för obstruktion av regeringspartiet
spec. äv. i boll­spel något ålderdomligt regel­vidrigt försök att hindra (mot­spelare) att nå bollen
fri­spark för obstruktion
spec. äv. medicin hinder, tilltäppning
obstruktion i ett blod­kärl
belagt sedan 1899; av lat. obstru´ctio 'hinder'; till obstruera