publicerad: 2021  
ock
adverb
[åk´]
formellt el. hög­tidligt också
på natten vaknade hon, så ock smärtan i bröstet
om ock något hög­tidligtäven omjag skriver till dig i hopp om att bereda dig en, om ock liten, förströelse
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Skepptuna, Uppland); vanligen runform uk, fornsvenska ok; gemensamt germanskt ord; trol. besläktat med öka; jfr ur­sprung till och