publicerad: 2021  
oegentlig oegentligt oegentliga
o|­egent·lig
adjektiv
o`egentlig
som är på något sätt fel­aktig el. i varje fall starkt otypisk, enl. viss norm
en oegentlig betydelse av ordet
spec. i ekonomiska samman­hang, med stark bi­betydelse av ohederlighet
något oegentligt har inte före­kommit i bok­föringen
belagt sedan 1745