publicerad: 2021  
oeldad oeldat oeldade
o|­eld·ad
adjektiv
o`eldad
som inte värms upp om hus el. rum, särsk. sådant med egen eld­stad
byggnaden stod oeldad på vintern och härjades svårt av fukten
äv. om värme­källa
flera av bras­kaminerna hade stått oeldade en längre tid
belagt sedan 1791