publicerad: 2021  
oegentlighet oegentligheten oegentligheter
o|­egent·lig·het·en
substantiv
o`egentlighet
vanligen plur. olagligt förfarande särsk. vid bok­föring
det blir nu åklagarens upp­gift att bevisa att oegentligheter har före­kommit
belagt sedan 1841