publicerad: 2021  
oeuvre oeuvret
oeuvr·et
substantiv
´vr]öppet ö som i "göra" el. ´vre]
i fack­språk samman­fattningen av en konstnärs eller författares produktion
ibland om en­staka konstnärligt el. litterärt verk
belagt sedan 1878; av franska œuvre 'arbete; verk'; samma ord som opera