publicerad: 2021  
ogrammatikalisk ogrammatikaliskt ogrammatikaliska
o|­gramm·at·ik·al·isk
adjektiv
o`grammatikalisk
ogrammatisk
en ogrammatikalisk konstruktion
belagt sedan 1794